Bế giảng khóa online “SketchUp+Enscape dành cho thiết kế Kiến trúc-Nội thất” tháng 10/2021

Bế giảng khóa online "SketchUp+Enscape dành cho thiết kế Kiến trúc-Nội thất" tháng 10/2021

-Khai giảng: 06/10/2021
-Bế giảng: 01/11/2021
-Thời lượng: 6 tuần – 12 buổi
-Lịch học: tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, 19h-21h
-Phần mềm sử dụng: Sketchup 2021 + Enscape 3.0 + Photoshop CS6