[Album] Thiết kế Kết cấu & Thi công Nhà phố-Biệt thự | khóa khai giảng 06/04/2021 (đã kết thúc)

Khóa Thiết kế Kết cấu và Thi công Nhà phố – Biệt thự khai giảng ngày 06/04/2021 và đã kết thúc vào ngày 13/05/2021, học các tối thứ 3 và thứ 5 từ 19h đến 21h, tổng cộng 12 buổi – 6 tuần.

Read more

[Album] Thiết kế Kết cấu & Thi công Nhà phố-Biệt thự | khóa khai giảng 23/02/2021 (đã kết thúc)

Khóa Thiết kế Kết cấu và Thi công Nhà phố – Biệt thự khai giảng ngày 23/02/2021 và đã kết thúc vào ngày 01/04/2021, học các tối thứ 3 và thứ 5 từ 19h đến 21h, tổng cộng 12 buổi – 6 tuần.

Read more