Combo AutoCAD+Etabs+SketchUP căn bản

COMBO AUTOCAD - ETABS - SKETCHUP

Khóa học thiết thực, cấp tốc, hiệu quả dành cho những học viên đang cần trang bị những kỹ năng của bộ 3 phần mềm căn bản trong ngành Xây dựng – Kiến trúc – Nội thất, nhưng lại không có thời gian để học những khóa học dài hoặc những lớp tập trung bị cố định giờ học.

AUTOCAD

ETABS

SKETCHUP

Yêu cầu tư vấn hoặc Đăng ký khóa học​