Thiết kế “Tìm về thiên nhiên” của GV Lê Minh Phát tham dự SUVN 2021: “Cuộc thi thiết kế sáng tạo”

Dự án "Tìm về thiên nhiên" - SUVN 2021: "Cuộc thi thiết kế sáng tạo"

-Ảnh dự thi SUVN 2021: “Cuộc thi thiết kế sáng tạo”
-Họ tên: Lê Minh Phát – GV giảng dạy lớp SketchUP & Enscape.
-Phần mềm: Sketchup 2019 + Enscape 3.0 + Photoshop CS6
-Mô tả về tác phẩm: Tìm về thiên nhiên